top of page

Dziennik Uchwał

Stowarzyszenie Dragon Balls Kraków

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwała Walnego Zebrania Założycielskiego z dnia 25 września 2022 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Dragon Ball Kraków. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Założycielskiego z dnia 25 września 2022 o powołaniu członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Założycielskiego z dnia 25 września 2022 o powołaniu członków Zarządu Stowarzyszenia Dragon Balls Kraków. 

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

1. Uchwała Zarządu o 

bottom of page