top of page

PRZEWODNIK - POZIOMY

C – poziom rekreacyjny

Na tym poziomie zawodnicy znają zasady gry w siatkówkę halową. Zawodnicy starają się rozgrywać akcję „na trzy”. Wyprowadzane ataki nie są mocne, zagrywka odbywa się „z miejsca”. 

B- – poziom początkujący

Na tym poziomie zawodnicy prezentują przyzwoitą kontrolę nad piłką i regularnie rozgrywane są akcje „na trzy”. Zdarzają się jednak pojedyncze, przypadkowe odbicia oraz błędy.

B – poziom średniozaawansowany

Zawodnicy prezentują dobrą moc i szybkość ataku, unikają błędów. Dobra technika oraz znajomość poruszania się po boisku w czasie obrony i wyprowadzania kontrataków. 

A – poziom zaawansowany

Mocne ataki, regularne bloki oraz bardzo dobra technika gry. Zagrywka głównie z wyskoku lub flot. Gra „na pozycje”.

bottom of page